BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

Czy Komisja w sposób skuteczny zarządzała włączeniem wsparcia powiązanego z produkcją do systemu płatności jednolitych? /

13382
Luksemburg :
Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
2014
47 s. ; s. , 30 cm.
(Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy ISSN 1831-09238/2014)
978-92-872-0224-6
Dostępny także w wersji elektronicznej
978-92-872-0224-6
13382 (to nie jest sygnatura)
system płatności jednolitej
Unia Europejska
ocena pomocy
pomoc dla rolnictwa
polityka pomocy
Wspólna Polityka Rolna
Europejski Trybunał Obrachunkowy
kontrola ETO

Rodzaj dokumentu:

http://bookshop.europa.eu/pl/czy-komisja-w-spos-b-skuteczny-zarz-dza-a-w-czeniem-wsparcia-powi-zanego-z-produkcj-do-systemu-p-atno-ci-jednolitych--pbQJAB14008/

Egzemplarz
miejsce nr inwentarza
Biblioteka Główna - CIDE (CDE.k01/287)