BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

    Czy Komisja w sposób skuteczny zarządzała włączeniem wsparcia powiązanego z produkcją do systemu płatności jednolitych? / / Europejski Trybunał Obrachunkowy..
    Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014.. - 47 s. ; s. ; 30 cm.
    (Sprawozdanie specjalne / Europejski Trybunał Obrachunkowy,, ISSN 1831-0923 ; ; 8/2014)
    (Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy, ISSN 1831-09238/2014)
    ISBN 978-92-872-0224-6


Unia Europejska
Wspólna Polityka Rolna
system płatności jednolitej
pomoc dla rolnictwa
ocena pomocy
polityka pomocy
Europejski Trybunał Obrachunkowy
kontrola ETO