BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

Bezpośrednie wsparcie finansowe Narodowej Władzy Palestyńskiej przez Unię Europejską /

13369
Luksemburg :
Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
2013
64 s. ; s. , 30 cm.
(Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy ISSN 1831-092314/2013)
978-92-9241-463-4
Dostępny także w wersji elektronicznej
978-92-9241-463-4
13369 (to nie jest sygnatura)
autonomiczne terytorium Palestyny
polityka pomocy
Europejski Trybunał Obrachunkowy
kontrola ETO
pomoc finansowa UE
Bliski Wschód
służba publiczna
mechanizm wsparcia
problem palestyński
Unia Europejska

Rodzaj dokumentu:

http://bookshop.europa.eu/pl/bezpo-rednie-wsparcie-finansowe-narodowej-w-adzy-palesty-skiej-przez-uni-europejsk--pbQJAB13013/

Egzemplarz
miejsce nr inwentarza
Biblioteka Główna - CIDE (CDE.k01/274)