BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

    Bezpośrednie wsparcie finansowe Narodowej Władzy Palestyńskiej przez Unię Europejską / / Europejski Trybunał Obrachunkowy..
    Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2013.. - 64 s. ; s. ; 30 cm.
    (Sprawozdanie specjalne / Europejski Trybunał Obrachunkowy,, ISSN 1831-0923 ; ; 14/2013)
    (Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy, ISSN 1831-092314/2013)
    ISBN 978-92-9241-463-4


Unia Europejska
Bliski Wschód
problem palestyński
autonomiczne terytorium Palestyny
pomoc finansowa UE
mechanizm wsparcia
służba publiczna
polityka pomocy
Europejski Trybunał Obrachunkowy
kontrola ETO