BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

Budowanie pomostu między uniwersytetami, absolwentami i europejskim rynkiem pracy dzięki możliwościom eRecruitment wywiad z profesorem Uniwersytetu Bolońskiego Andrea Cammelli, dyrektorem Międzyuczelnianego Konsorcjum AlmaLAurea, przeprowadzony przez Martę Uliczkowską i Agate Zarzycka w lutym 2006 r.

6734
wywiad z profesorem Uniwersytetu Bolońskiego Andrea Cammelli, dyrektorem Międzyuczelnianego Konsorcjum AlmaLAurea, przeprowadzony przez Martę Uliczkowską i Agate Zarzycka w lutym 2006 r.
Uliczkowska, Marta
Przegląd Europejski
Miejsce w dokumencie: 2006 nr 1 s.183-189rekrutacja pracowników
rynek pracy
zasoby ludzkie
szkolnictwo wyższe
zarządzanie
informacja
internet
pośrednictwo pracy
absolwenci

Rodzaj dokumentu:

Egzemplarz
miejsce nr inwentarza