BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

Czy EFRR jest skutecznym narzędziem finansowania projektów bezpośrednio wspierających różnorodność biologiczną w ramach unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.? /

13386
Luksemburg :
Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
2014
43 s. ; s. , 30 cm.
(Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy ISSN 1831-092312/2014)
978-92-872-0730-2
Dostępny także w wersji elektronicznej
978-92-872-0730-2
13386 (to nie jest sygnatura)
ochrona środowiska
Unia Europejska
gatunki dzikie
bioróżnorodność
zasoby naturalne
kontrola ETO
Europejski Trybunał Obrachunkowy
ekologia
polityka ochrony środowiska
równowaga ekologiczna

Rodzaj dokumentu:

http://bookshop.europa.eu/pl/czy-efrr-jest-skutecznym-narz-dziem-finansowania-projekt-w-bezpo-rednio-wspieraj-cych-r-norodno-biologiczn-w-ramach-unijnej-strategii-ochrony-r-norodno-ci-biologicznej-na-okres-do-2020-r.--pbQJAB14012/

Egzemplarz
miejsce nr inwentarza
Biblioteka Główna - CIDE (CDE.k01/291)