BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są właściwie wydatkowane? /

12279
Luksemburg :
Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
2013
45 s. ; s. , 30 cm.
(Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy ; ISSN 1831-09235/2013)
978-92-9241-281-4
Dostępny także w wersji elektronicznej
978-92-9241-281-4
12279 (to nie jest sygnatura)
Grecja
budowa dróg
Niemcy
bezpieczeństwo drogowe
sieć drogowa
transport drogowy
Europejski Trybunał Obrachunkowy
kontrola ETO
Hiszpania
Polska
projekty współfinansowane ze środków UE

Rodzaj dokumentu:

http://bookshop.europa.eu/pl/czy-rodki-przeznaczone-na-drogi-w-ramach-europejskiej-polityki-sp-jno-ci-s-w-a-ciwie-wydatkowane--pbQJAB13006/

Egzemplarz
miejsce nr inwentarza
Biblioteka Główna - CIDE (CDE.k01/265)