BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

Czy w ramach działań strukturalnych UE skutecznie wspierano rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych i powojskowych? /

12031
Luksemburg :
Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
2013
55 s. ; s. , 30 cm.
(Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy ; ISSN 1831-092323/2012)
978-92-9241-104-6
Dostępny także w wersji elektronicznej
978-92-9241-104-6
12031 (to nie jest sygnatura)
planowanie przestrzenne
kontrola ETO
Europejski Trybunał Obrachunkowy
gospodarka postindustrialna
upadający region przemysłowy
restrukturyzacja gruntów
zanieczyszczenie przemysłowe
użytkowanie gruntów
modernizacja miast
polityka przemysłowa
ziemia leżąca odłogiem

Rodzaj dokumentu:

http://bookshop.europa.eu/pl/czy-w-ramach-dzia-a-strukturalnych-ue-skutecznie-wspierano-rewitalizacj-zdegradowanych-teren-w-poprzemys-owych-i-powojskowych--pbQJAB12024/

Egzemplarz
miejsce nr inwentarza
Biblioteka Główna - CIDE (CDE.k01/256)