BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

2012 economic and fiscal programmes of Albania, Bosnia and Herzegovina : EU Commission's overview and country assessments /

11774
EU Commission's overview and country assessments /
Luxembourg :
Publications Office of the European Union,
2012
56 s. ; s. , 30 cm.
(Occasional Papers - European Economy ISSN 1725-3195 No. 97)
978-92-79-22875-9
Dostępny także w wersji elektronicznej
978-92-79-22875-9
11774 (to nie jest sygnatura)
dostosowania strukturalne
polityka fiskalna
finanse publiczne
reformy gospodarcze
Bośnia i Hercegowina
reforma finansów publicznych
kryteria akcesyjne
polityka gospodarcza
wskaźniki makroekonomiczne
Albania
strategia przedakcesyjna

Rodzaj dokumentu:

http://bookshop.europa.eu/en/2012-economic-and-fiscal-programmes-of-albania-bosnia-and-herzegovina-pbKCAH12097/

Egzemplarz
miejsce nr inwentarza
Biblioteka Główna - CIDE (CDE.k10/143)