BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

Czy mechanizmy kontrolne stosowane w procedurze celnej 42 zapobiegają uchylaniu się od podatku VAT i umożliwiają wykrycie takich przypadków? /

10903
Luksemburg :
Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
2011
44 s. ; s. , 30 cm.
(Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy ; ISSN 1831-0923 13/2011 )
978-92-9237-432-7
Dostępny także w wersji elektronicznej
978-92-9237-432-7
10903 (to nie jest sygnatura)
VAT
kontrola
procedury celne
Unia Europejska
prawo celne
opodatkowanie
Europejski Trybunał Obrachunkowy

Rodzaj dokumentu:

http://bookshop.europa.eu/pl/czy-mechanizmy-kontrolne-stosowane-w-procedurze-celnej-42-zapobiegaj-uchylaniu-si-od-podatku-vat-i-umo-liwiaj-wykrycie-takich-przypadk-w--pbQJAB11012/

Egzemplarz
miejsce nr inwentarza
Biblioteka Główna - CIDE (CDE.k01/225)