BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

Czy koncepcja systemu oznaczeń geograficznych i zarządzanie nim umożliwiają jego skuteczność? /

10856
Luksemburg :
Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
2011
44 s. ; s. , 30 cm.
(Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy ; ISSN 1831-0923 11/2011 )
978-92-9237-278-1
Dostępny także w wersji elektronicznej
978-92-9237-278-1
10856 (to nie jest sygnatura)
nazwy pochodzenia
chronione oznaczenie geograficzne
kontrola
oznaczenia geograficzne
produkty rolne
Unia Europejska
Europejski Trybunał Obrachunkowy

Rodzaj dokumentu:

http://bookshop.europa.eu/pl/czy-koncepcja-systemu-oznacze-geograficznych-i-zarz-dzanie-nim-umo-liwiaj-jego-skuteczno--pbQJAB11008/

Egzemplarz
miejsce nr inwentarza
Biblioteka Główna - CIDE (CDE.k01/223)