BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

    Droga do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej : pr.zbior. / Cezary Gołębiowski [i in.] ; Polska Agencja Rozwoju Regionalnego.
    Warszawa : PARR, 2000. - 125 s.
    ISBN 83-87174-27-0


Unia Europejska
polityka regionalna
fundusze strukturalne
kraje Europy Środkowej i Wschodniej
pomoc finansowa UE
program PHARE II
program ISPA
program SAPARD