BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

    Czy instrumenty finansowe stanowią skuteczne i przyszłościowe narzędzie wspierania rozwoju obszarów wiejskich? / / Europejski Trybunał Obrachunkowy..
-2015.
    Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015.. - 59 s. ; s. ; 30 cm.
    (Sprawozdanie specjalne / Europejski Trybunał Obrachunkowy,, ISSN 1831-0923 ; ; 5/2015)
    (Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy, ISSN 1831-09235/2015)
    ISBN 978-92-872-2301-2


Unia Europejska
instrumenty finansowe UE
pomoc rozwojowa
rozwój wsi
rozwój obszarów wiejskich
fundusze UE
Europejski Trybunał Obrachunkowy
kontrola ETO