BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

    Czy system wsparcia rolnośrodowiskowego jest dobrze opracowany i czy zarządza się nim odpowiednio? / / Europejski Trybunał Obrachunkowy..
    Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011.. - 76 s. ; s. ; 30 cm.
    (Sprawozdanie specjalne / Europejski Trybunał Obrachunkowy ;, ISSN 1831-0923 ; 7/2011)
    (Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy ;, ISSN 1831-0923 7/2011 )
    ISBN 978-92-9237-212-5


rolnictwo
polityka rolna
pomoc dla rolnictwa
rolnictwo ekologiczne
ochrona środowiska
Europejski Trybunał Obrachunkowy
kontrola