BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. ustanawiająca Europejski Rok na Rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) - w Kierunku Sprawiedliwego Społeczeństwa

7184
Studia Europejskie
Miejsce w dokumencie: 2006 nr 2 s.151-163zasada niedyskryminacji
decyzja PE

Rodzaj dokumentu:

Egzemplarz
miejsce nr inwentarza