BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

Czy należycie zarządza się wsparciem UE na rzecz zapobiegania pożarom i klęskom żywiołowym w lasach oraz na rzecz naprawiania szkód przez nie wyrządzonych? /

13398
Luksemburg :
Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
2014
51 s. ; s. , 30 cm.
(Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy ISSN 1831-092324/2014)
978-92-872-1591-8
Dostępny także w wersji elektronicznej
978-92-872-1591-8
13398 (to nie jest sygnatura)
lasy
szkoda
pożar
klęska żywiołowa
ochrona lasów
zapobieganie zagrożeniom
kontrola ETO
analiza skuteczności
ochrona przeciwpożarowa
Unia Europejska
Europejski Trybunał Obrachunkowy
ocena projektu
obszar klęski

Rodzaj dokumentu:

http://bookshop.europa.eu/pl/czy-nale-ycie-zarz-dza-si-wsparciem-ue-na-rzecz-zapobiegania-po-arom-i-kl-skom-ywio-owym-w-lasach-oraz-na-rzecz-naprawiania-szk-d-przez-nie-wyrz-dzonych--pbQJAB14023/

Egzemplarz
miejsce nr inwentarza
Biblioteka Główna - CIDE (CDE.k01/303)