BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

Czy ze środków EFRR skutecznie wspierano rozwój inkubatorów przedsiębiorczości? /

13381
Luksemburg :
Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
2014
47 s. ; s. , 30 cm.
(Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy ISSN 1831-09237/2014)
978-92-872-0132-4
Dostępny także w wersji elektronicznej
978-92-872-0132-4
13381 (to nie jest sygnatura)
przedsiębiorczość
wspieranie inwestycji
pomoc dla przedsiębiorstw
założenie firmy
spójność ekonomiczna i społeczna
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
przedsiębiorca
Europejski Trybunał Obrachunkowy
kontrola ETO
przedsiębiorstwa małe i średnie
Unia Europejska
ocena pomocy
polityka przedsiębiorczości

Rodzaj dokumentu:

http://bookshop.europa.eu/pl/czy-ze-rodk-w-efrr-skutecznie-wspierano-rozw-j-inkubator-w-przedsi-biorczo-ci--pbQJAB14007/

Egzemplarz
miejsce nr inwentarza
Biblioteka Główna - CIDE (CDE.k01/286)