BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

Czy państwa członkowskie oraz Komisja zapewniły optymalne wykorzystanie środków przy realizacji działań w zakresie różnicowania gospodarki wiejskiej? /

12280
Luksemburg :
Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
2013
74 s. ; s. , 30 cm.
(Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy ; ISSN 1831-09236/2013)
978-92-9241-303-3
Dostępny także w wersji elektronicznej
978-92-9241-303-3
12280 (to nie jest sygnatura)
dywersyfikacja produkcji
zrównoważony rozwój
rozwój obszarów wiejskich
Unia Europejska
tworzenie miejsc pracy
gospodarka regionalna
Europejski Trybunał Obrachunkowy
kontrola ETO
gospodarka rolna

Rodzaj dokumentu:

http://bookshop.europa.eu/pl/czy-pa-stwa-cz-onkowskie-oraz-komisja-zapewni-y-optymalne-wykorzystanie-rodk-w-przy-realizacji-dzia-a-w-zakresie-r-nicowania-gospodarki-wiejskiej--pbQJAB13008/

Egzemplarz
miejsce nr inwentarza
Biblioteka Główna - CIDE (CDE.k01/266)