BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

Czy finansowanie w ramach działań strukturalnych projektów dotyczących infrastruktury gospodarowania odpadami komunalnymi skutecznie pomaga państwom członkowskim osiągać cele polityki UE w zakresie gospodarowania odpadami? /

12028
Luksemburg :
Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
2012
66 s. ; s. , 30 cm.
(Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy ; ISSN 1831-092320/2012)
978-92-9241-016-2
Dostępny także w wersji elektronicznej
978-92-9241-016-2
12028 (to nie jest sygnatura)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
gospodarka odpadami
ponowne wykorzystanie odpadów
wpływ na środowisko
usuwanie odpadów
kontrola ETO

Rodzaj dokumentu:

http://bookshop.europa.eu/pl/czy-finansowanie-w-ramach-dzia-a-strukturalnych-projekt-w-dotycz-cych-infrastruktury-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-skutecznie-pomaga-pa-stwom-cz-onkowskim-osi-ga-cele-polityki-ue-w-zakresie-gospodarowania-odpadami--pbQJA

Egzemplarz
miejsce nr inwentarza
Biblioteka Główna - CIDE (CDE.k01/253)