BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

Czy pomoc UE wpłynęła na zwiększenie zdolności Chorwacji do gospodarowania środkami poakcesyjnymi? /

11118
Luksemburg :
Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
2011
49 s. ; s. , 30 cm.
(Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy ; ISSN 1831-0923 14/2011 )
978-92-9237-410-5
Dostępny także w wersji elektronicznej
978-92-9237-410-5
11118 (to nie jest sygnatura)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
kraje kandydujące do UE
kontrola
integracja europejska
Chorwacja
pomoc przedakcesyjna UE
kryteria przyjęcia do UE
rozszerzanie UE

Rodzaj dokumentu:

http://bookshop.europa.eu/pl/czy-pomoc-ue-wp-yn-a-na-zwi-kszenie-zdolno-ci-chorwacji-do-gospodarowania-rodkami-poakcesyjnymi--pbQJAB11013/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000eB0UFyAh;sid=zi9O4ST1pepO5Wuj23HQRkbQyfxIMmmW0F0=

Egzemplarz
miejsce nr inwentarza
Biblioteka Główna - CIDE (CDE.k01/227)