BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

Czy działania podjęte przez UE przyczyniły się do dostosowania zdolności połowowej flot rybackich do dostępnych możliwości połowowych? /

10902
Luksemburg :
Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
2011
60 s. ; s. , 30 cm.
(Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy ; ISSN 1831-0923 12/2011 )
978-92-9237-366-5
Dostępny także w wersji elektronicznej
978-92-9237-366-5
10902 (to nie jest sygnatura)
kontrola
Unia Europejska
Europejski Trybunał Obrachunkowy
flota rybacka
wspólna polityka rybołówstwa
rybołówstwo

Rodzaj dokumentu:

http://bookshop.europa.eu/pl/czy-dzia-ania-podj-te-przez-ue-przyczyni-y-si-do-dostosowania-zdolno-ci-po-owowej-flot-rybackich-do-dost-pnych-mo-liwo-ci-po-owowych--pbQJAB11010/

Egzemplarz
miejsce nr inwentarza
Biblioteka Główna - CIDE (CDE.k01/224)