BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

Czy współfinansowane ze środków EFRR projekty w dziedzinie e-administracji przynoszą zakładane efekty? /

10854
Luksemburg :
Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
2011
52 s. ; s. , 30 cm.
(Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy ; ISSN 1831-0923 9/2011 )
978-92-9237-256-9
Dostępny także w wersji elektronicznej
978-92-9237-256-9
10854 (to nie jest sygnatura)
Francja
kontrola
Europejski Trybunał Obrachunkowy
administracja publiczna
Hiszpania
e-administracja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Włochy
Polska
projekty współfinansowane ze środków UE

Rodzaj dokumentu:

http://bookshop.europa.eu/pl/czy-wsp-finansowane-ze-rodk-w-efrr-projekty-w-dziedzinie-e-administracji-przynosz-zak-adane-efekty--pbQJAB11007/

Egzemplarz
miejsce nr inwentarza
Biblioteka Główna - CIDE (CDE.k01/221)