BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

005 -Data i czas ostatniej modyfikacji [,]

20120306144857.0

008 -Elementy danych stałej długości [,]

120306t2011 xx ||||f i00| 0 d dd

020 -Międzynarodowy znormalizowany numer książki - ISBN [ , ]

9789292374105

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

SZCZ U/AB
SZCZ U/AB

041 -Język dokumentu [0, ]

polski

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [0,0]

Czy pomoc UE wpłynęła na zwiększenie zdolności Chorwacji do gospodarowania środkami poakcesyjnymi? /
Europejski Trybunał Obrachunkowy.

920 -ISBN [ , ]

978-92-9237-410-5

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Książka

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Luksemburg :
Urząd Publikacji Unii Europejskiej,
2011.

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

49 s. ;
30 cm.

490 -Strefa serii i książki wielotomowej - forma nie do wyszukiwania [1, ]

Sprawozdanie specjalne / Europejski Trybunał Obrachunkowy ;
1831-0923
14/2011

530 -Uwaga dot. innej postaci fizycznej dokumentu [ , ]

Dostępny także w wersji elektronicznej

650 -Słowa kluczowe [ , ]

integracja europejska

650 -Słowa kluczowe [ , ]

rozszerzanie UE

650 -Słowa kluczowe [ , ]

kraje kandydujące do UE

650 -Słowa kluczowe [ , ]

Chorwacja

650 -Słowa kluczowe [ , ]

kryteria przyjęcia do UE

650 -Słowa kluczowe [ , ]

pomoc przedakcesyjna UE

650 -Słowa kluczowe [ , ]

Europejski Trybunał Obrachunkowy

650 -Słowa kluczowe [ , ]

kontrola

710 -Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego [2, ]

Europejski Trybunał Obrachunkowy.

830 -Hasło dodatkowe serii i opisu książki wielotomowej - tytuł ujednolicony/tytuł [ ,0]

Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy ;
1831-0923
14/2011

856 -Lokalizacja i sposób dostępu do dokumentu elektronicznego [4,1]

http://bookshop.europa.eu/pl/czy-pomoc-ue-wp-yn-a-na-zwi-kszenie-zdolno-ci-chorwacji-do-gospodarowania-rodkami-poakcesyjnymi--pbQJAB11013/;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000eB0UFyAh;sid=zi9O4ST1pepO5Wuj23HQRkbQyfxIMmmW0F0=

Egzemplarze

Numer inwentarzowy Tylko na miejscu Data wprowadzenia opisu Oddział
CDE.k01/22712012-03-06CIDE