BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

    Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej : praca zbior. / pod red. Janusza Sługockiego ; Uniwersytet Szczeciński.
    Szczecin : Wydaw. Nauk. US, 2003. - 422 s.
    (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 449)
    ISBN 83-7241-287-1


administracja publiczna
standardy europejskie
samorząd terytorialny
gminy
współpraca transgraniczna
służba cywilna
polityka regionalna
Polska
zamówienia publiczne
korupcja