BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

Sygnowski Grzegorz

    Charakterystyka problemów Regionu Zachodniopomorskiego w kontekście integracji europejskiej : raport z badań sondażowych / oprac. Grzegorz Sygnowski ; DEMOSKOP.
    Warszawa : DEMOSKOP, 2000. - 25 s.

Polska
region Zachodniopomorski
członkostwo w UE
opinia publiczna
polityka informacyjna o UE