BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

    Corpus Iuris : zawierający przepisy karne mające na celu ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej = Corpus Iuris : introducing penal provisions for the purpose of the financial interests of the European Union / red. Barbara Namysłowska.
    Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 1999. - 195 s.
   
Wydanie dwujęzyczne angielsko-polskie.

    ISBN 83-7110-190-2


ochrona interesów finansowych UE
prawo karne
sądownictwo
procedury