BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

    Czy komponent "Środowisko" programu LIFE jest skuteczny? / / Europejski Trybunał Obrachunkowy..
    Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2013.. - 50 s. ; s. ; 30 cm.
    (Sprawozdanie specjalne / Europejski Trybunał Obrachunkowy,, ISSN 1831-0923 ; ; 15/2013)
    (Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy, ISSN 1831-092315/2013)
    ISBN 978-92-9241-509-9


Unia Europejska
polityka ochrony środowiska UE
program LIFE-Środowisko
ochrona środowiska
ocena projektu
innowacja
finansowanie UE
kraje członkowskie UE
Europejski Trybunał Obrachunkowy
kontrola ETO