BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

    Czy Komisja i państwa członkowskie mogą wykazać, że budżet UE przeznaczony na politykę rozwoju obszarów wiejskich jest wydawany rozsądnie? / / Europejski Trybunał Obrachunkowy..
    Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2013.. - 60 s. ; s. ; 30 cm.
    (Sprawozdanie specjalne / Europejski Trybunał Obrachunkowy,, ISSN 1831-0923 ; ; 12/2013)
    (Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy, ISSN 1831-092312/2013)
    ISBN 978-92-9241-440-5


Unia Europejska
polityka rolna
rozwój obszarów wiejskich
budżet UE
wydatki
metoda oceny
Europejski Trybunał Obrachunkowy
kontrola ETO