BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

    Czy pomoc UE wpłynęła na zwiększenie zdolności Chorwacji do gospodarowania środkami poakcesyjnymi? / / Europejski Trybunał Obrachunkowy..
    Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011.. - 49 s. ; s. ; 30 cm.
    (Sprawozdanie specjalne / Europejski Trybunał Obrachunkowy ;, ISSN 1831-0923 ; 14/2011)
    (Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy ;, ISSN 1831-0923 14/2011 )
    ISBN 978-92-9237-410-5


integracja europejska
rozszerzanie UE
kraje kandydujące do UE
Chorwacja
kryteria przyjęcia do UE
pomoc przedakcesyjna UE
Europejski Trybunał Obrachunkowy
kontrola