BG US  CIDE  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
CIDE - BAZA UNION
Kontrast

    Czy z powodzeniem uruchomiono nowy Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz czy osiąga on zamierzone rezultaty w Kaukazie Południowym (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja)? / / Europejski Trybunał Obrachunkowy..
    Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010. - 67 s. ; s. ; 30 cm.
    (Sprawozdanie specjalne / Europejski Trybunał Obrachunkowy ;, ISSN 1831-0923 ; 13/2010)
    (Sprawozdanie specjalne - Europejski Trybunał Obrachunkowy ;, ISSN 1831-092313/2010)
    ISBN 978-92-9207-937-6


Unia Europejska
Europejska Polityka Sąsiedztwa
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
kraje zakaukaskie
Armenia
Azerbejdżan
Gruzja
pomoc finansowa UE
Europejski Trybunał Obrachunkowy
kontrola